CAT
-
ESP
Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web, en compliment del ReialDecret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | més informació

VIDA ACTIVA

ACCIDENTS I SALUT

TARIFICADOR ONLINE
Calcula els preus i conctracta des de la web

VIDA ACTIVA


Garanteix la tranquil·litat de vostè i els seus davant de la contingència d'un accident professional o en cas d'Hospitalització i Intervenció Medicoquirúrgica

Característiques:
Prestacions per accident professional amb cobertura de l'horari laboral més itinere.
Prestació per Intervenció i Hospitalització Quirúrgica, Hospitalització Mèdica i baixa per intervenció quirúrgica.

Servei Bàsic:
Defunció per Accident.
Invalidesa permanent per Accident.
Avançament Despeses de Sepeli.

Garanties Bàsiques Opcionals:
Assistencia mèdico sanitaria per Accident.
Incapacitat Laboral Transitòria.

Garanties Opcionals:
Indemnització diària per hospitalització Mèdica.
Indemnització diària per hospitalització quirúrgica.
Baixa per intervenció quirúrgica.
Intervenció Quirúrgica.

Garanties Especials Opcionals:
Defunció per Infart de Miocardi.
Cobertura de Cirurgia Estètica Reparadora.
Despeses necessàries per a l'Adaptació de Despatx.
Despeses de Contractació de Substitut.

Requisits de suscripció:
Qüestionari o Declaració de Salut signada de puny i lletra de l'assegurat/da.

Carència:
- En general 6 mesos.
- Embaràs o part 18 mesos.
- Varius ( Resecció ) 24 mesos.
No s'aplicarà carència, si el fet causant és un accident aliè a la intencionalitat del subjecte protegit.

Franquícies:
0, 7, 15 i 30 dies.

Límit de cobertures:
- Incapacitat temporal de 550 dies.
- Pròtesis ortopèdiques 10% Capital d'Invalidesa.

Exclusions:
Les especificades en el condicionat General.

Edat de subscripció:
De 16 a 65 anys.
Es pot subscriure menors de 16 anys, sense la garantia de baixa per intervenció.

Tarificador online

Des d'aquí pots calcular el teu preu per a totes les diferències opcions i enviar una solicitut de pòlissa a les nostres oficines centrals. Una vegada aprovada la teva solicitut et farem arribar la pólissa.