CAT
-
ESP
Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web, en compliment del ReialDecret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | més informació

PREVIPLUS

ESPECIAL SUBSIDI

TARIFICADOR ONLINE
Calcula els preus i conctracta des de la web

PREVIPLUS


PREVIPLUS

Especial subsidi

Garanteixi la tranquil·litat de vostè i els seus en cas d'incapacitat professional temporal derivada de malaltia i/o accident.
Producte exclusiu per a les professions: Agricultor, ramader, forestal, maquinària agrícola, comerç, hostaleria i restauració.

Característiques:
Subsidi per incapacitat professional temporal derivada de malaltia i accident la situació sigui acreditable mitjançant document metge i que provoqui que el subjecte protegit estigui totalment impossibilitat per exercir la seva professió i qualsevol altra ocupació lucrativa d' acord amb els seus coneixements i aptituds, amb caràcter aparentment reversible, amb cobertura medicoquirúrgica.

Garanties Bàsiques:
Subsidi per Malaltia i Accident.
Cobertura exclusiva per a SARCOV-II (COVID-19).
Assistent Metge sanitària per accident laboral.

Garanties Opcionals:
Defunció per accident.
Invalidesa permanent per accident.
Despeses de contractació substitut.
Premium decessos.

Requisits de suscripció:
Qüestionari o Declaració de Salut signada de puny i lletra de l'Assegurat/s.
- Autònoms: acreditació d'acord cotitza en Règim especial de Treballadors autònoms ( RETA ).

Carència:
- En general 6 mesos.
- Embaràs o part 12 mesos.

Franquícies:
15 i 30 dies per malaltia.
Per accident no hi ha franquicia.

Límit de cobertures:
- Malaltia i accident 365 dies.
- Part 20 vegades la quantitat diària contractada.

Exclusions:
- Les ja existents i no declarades en el moment de l'ingrés.
- Les provocades o prolongades pel mateix assegurat.
- Consum d'alcohol, drogues o d'altres substàncies.
- Actes d'imprudència temerària, lluita o baralla (excepte en el cas provat de legítima defensa) o per intervenir en actes notòriament perillosos no justificats per necessitat professional.
- Pertorbació mental de l'associat.
- Participació en competicions esportives.
- Pràctica d'esports aeris.
- Defectes congènits o ja existents en el moment de l'ingrés de l'assegurat.
- Tractaments terapèutics no imprescindibles o aplicats de manera negligent.
- Tractaments terapèutics experimentals o dictats per persones no autoritzades per al exercici de la medicina.
- Tractaments o intervencions amb finalitats estètiques.
- Totes aquelles que no siguin clínicament comprovables, o bé que l'única manifestació sigui el dolor.
- Les malalties mentals o nervioses, síndrome orgànica cerebral i / o trastorn mental orgànic esquizofrènia, psicosi no esquizofrènica i qualsevol trastorn de la personalitat. Estan també excloses totes les patologies ocasionades o desenvolupades per l'estrès, així com les depressions i síndromes ansiosos.

Edat de subscripció:
De 16 a 60 anys.

Altres limitacions:
Per a personal no autònom, el subsidi es veurà limitat en funció de la professió de l'assegurat i els seus ingressos salarials, consultar les quantitats assegurables.

Tarificador online

Des d'aquí pots calcular el teu preu per a totes les diferències opcions i enviar una solicitut de pòlissa a les nostres oficines centrals. Una vegada aprovada la teva solicitut et farem arribar la pólissa.